Spelregels


Een online plek die leuk blijft voor iedereen

De gemeente Hellendoorn heeft met Hellendoorn in gesprek een online plek gemaakt voor het voeren van gesprekken, discussies en het peilen van meningen. We willen hiermee alle inwoners van de gemeente Hellendoorn de mogelijkheid bieden om op een eenvoudige wijze mee te praten. Dit is dan ook een plek waar verschillende meningen bij elkaar kunnen komen. We willen dat iedereen zich tegelijkertijd welkom blijft voelen op Hellendoorn in gesprek. Daarom vragen we van alle deelnemers zich aan een aantal spelregels te houden. Zo zorgen we er samen voor dat het hier leuk is en blijft voor alle Hellendoorners.

 • Deelnemers plaatsen altijd berichten op een manier die respectvol is voor anderen. Schelden, intimideren, of anderszins agressieve bijdragen worden niet getolereerd. Dit leidt tot een waarschuwing en uiteindelijk tot een ban.
   
 • Deelnemers plaatsen geen berichten die onfatsoenlijk, ongepast, discrimerend, seksistisch, of anderszins beledigend zijn.
   
 • Wanneer u iets ziet dat in strijd is met de afgesproken fatsoensnormen, dan verzoeken wij dit te melden bij de beheerder van deze website.
   
 • De beheerder van de website heeft het recht berichten die in strijd zijn met de fatsoensregels te verwijderen, of aan te passen. Wordt een bericht aangepast dan zal deze aanpassing niet de strekking van het bericht aantasten. Het beperkt zich tot het redigeren van de inhoud die in strijd is met de spelregels.
   
 • De beoordeling of een bericht in strijd is met de spelregels is aan de beheerder.
   
 • Bij herhaalde overtreding van de regels wordt de deelnemer de toegang tot het platform ontzegd.
   
 • Reclame is niet toegestaan in berichten. Niet in de vorm van tekst, niet in de vorm van afbeeldingen en niet in de vorm van linken naar commerciële pagina's

< Terug naar aanmelding