Route naar nieuw beleid


Belangrijke gesprekspartners

In november 2018 is met de verschillende Plaatselijk Belangen gesproken om doel, manier van werken en de globale planning af te stemmen. De Plaatselijk Belangen zijn, naast individuele betrokkenen, belangrijke gesprekspartners. Zij zijn ook voor de gemeente de ogen en oren in het gebied.

  • In de periode februari – april 2019 gaan we concreet in gesprek met de bewoners van het buitengebied. In een drietal bijeenkomsten willen we inventariseren wat er leeft, wat mensen willen met en in hun woon – en werkomgeving ,wat hun vragen en problemen zijn.
  • In de mei- juni 2019 wordt het nieuwe beleid geformuleerd.
  • Naar verwachting kan in juli –augustus de formele inspraak plaatsvinden.
  • In september kan het nieuwe beleid dan worden vastgesteld.