Agenda


Bijeenkomsten

In een drietal bijeenkomsten hebben we gesproken met bewoners van het buitengebied. Problemen en vragen over het veranderende buitengebied horen we graag, maar we zijn nadrukkelijk ook op zoek gegaan naar ideeën, voorstellen en concrete plannen. Wat we hebben gehoord en gezien en wat u vindt en ervaart, vormt de input voor het nieuwe beleid. De bijeenkomsten vonden plaats op: 

  • 11 februari: Daarle en Daarlerveen
  • 1 april: Marle, Elen en Rhaan, Egede en Hancate. 
  • 8 april: Hulsen 
  • 15 april: Haarle

Onder 'nieuws' leest u hoe de bijeenkomsten verlopen zijn.