Nieuw Buitengebied


Blijvend veranderend buitengebied

Het buitengebied verandert in rap tempo en zal dat de komende jaren blijven doen. In 1980 waren er  634 agrarische bedrijven in de gemeente Hellendoorn, in 2000 waren dat er nog 433 en op dit moment zijn er zo’n 250 agrarische bedrijven actief, klein en groot. De verwachting is dat het aantal agrarische bedrijven verder blijft afnemen en dat bestaande bedrijven groter worden. Dat betekent dat het aanzien van het buitengebied blijft veranderen. Agrarische gebouwen worden gesloopt of komen beschikbaar voor andere activiteiten. Op andere plekken ontstaat juist behoefte aan meer bedrijfsruimte.

Hoe gaan we dat regelen

Rood voor Rood, Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, Vrijkomende Agrarische Bebouwing, en nog veel meer; er zijn tal van regelingen om de verandering van het platteland in goede banen te leiden.

Maar als er nu een goed idee ontstaat, dat aan een van die regels niet voldoet, wat dan? Blazen we het dan af? Of zoeken we met elkaar naar een manier om dat idee zo vorm te geven dat zowel de initiatiefnemer als de omwonenden en het buitengebied als geheel er beter van worden.

En hoe gaan we om met asbestsanering en met initiatieven om op grotere schaal duurzame energie te gaan opwekken in het buitengebied?

Hoe reageren we op initiatieven die echt nieuwe bestemmingen vragen aan gebouwen en gronden op het platteland?

Nieuw beleid

In de zomer van 2019 wil de gemeente Hellendoorn hiervoor nieuw beleid formuleren. Beleid dat gebaseerd is op denken in kansen in plaats van in problemen. Beleid dat uitgaat van een ‘ja, mits’ in plaats van een ‘nee, tenzij’. En beleid dat niet louter en alleen achter een bureau wordt gemaakt, maar beleid dat ontstaat in samenspraak met de mensen die het aangaat. Beleid dus dat direct aansluit op de praktische problemen mogelijke oplossingen die zich in het in het buitengebied zelf voordoen.