Gespreksonderwerpen

Hellendoorningesprek.nl is net online. In de loop van dit jaar worden er op deze website diverse gespreksonderwerpen toegevoegd, waar wij uw mening bij nodig hebben. Het gaat daarbij altijd om actuele onderwerpen die van invloed zijn op: wonen, werken, welzijn en mogelijkheden in de gemeente Hellendoorn. U kunt zelf bepalen welk onderwerpen u aanspreken en waar u over mee wilt praten.


Het eerste onderwerp is:

Honden en hondenpoepvoorzieningen in onze gemeente

Heeft u een mening hierover? Denkt u dat het beter, of anders kan? Denk dan met ons mee en meld u aan. De eerste stap daarna bestaat uit het invullen van een korte vragenlijst over dit onderwerp. Lees meer


Privacy:

We gaan altijd zorgvuldig met door u verstrekte gegevens om. We hanteren daarvoor de veiligheids- en privacyrichtlijnen die voortkomen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lees hier de richtlijnen en regels waar we ons aan houden.