Werkgroepen

Uitwerken van de ideeën 

  • Muziekonderwijs: De insteek van deze werkgroep is om de MuziekImpuls voort te zetten op basisscholen ook nadat de subsidieregeling in 2021 stopt. Het doel is om MuziekImpuls op termijn ook uit te rollen naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast wil de werkgroep bezig met het uitbreiden van de instrumentenbank.De werkgroep denkt ook mee met het project 75 jaar bevrijding. 
  • Kunst komt naar je toe: deze werkgroep is in gesprek over een website voor cultuur voor de gemeente Hellendoorn in samenwerking met ZINiN. De werkgroep pakt ook de punten 'Website voor cultuur' (idee 11) en 'Marktplaats voor culturele benodigdheden' (punt 12) op. 
  • Uitbreiding jeugdactiviteiten in de kernen: Vanuit Stichting de Welle wordt dit idee verder uitgewerkt. 
  • Cultuurpret met een klein budget: deze werkgroep wil cultuur voor iedereen toegankelijk maken. Ook voor inwoners die niet veel te besteden hebben. De werkgroep is bezig met het opzetten van 'Cultuurpakkers'. Kortingskaartjes en/of gratis tickets voor culturele activiteiten voor inwoners met een inkomen van maximaal 130-140% van het bijstandsniveau. 
  • Samen vieren van 75 jaar vrijheid: dit idee wordt uitgewerkt door een al bestaande werkgroep. Waar mogelijk legt de werkgroep verbindingen met andere werkgroepen, zoals bijvoorbeeld 'Muziekonderwijs'.
  • Muziekstudio en oefenruimte bandjes: Stichting de Welle wil een oefenruimte creëren bij het jongerencentrum Place-to-Be. 
  • Kunst in de openbare ruimte: de werkgroep is op zoek naar kunstenaars en een geschikte locatie voor het aanbrengen van Mural Art.