Status van de werkgroepen

Status van de werkgroepen

In januari 2018 zijn er 16 concrete ideeën geprioriteerd door de inwoners. Met een aantal ideeën is een aantal inwoners enthousiast aan de slag gegaan. Voor een aantal ideeën zoeken we nog enthousiastelingen en er zijn naast de 16 ideeën ook nieuwe ideeën ingebracht. Hieronder leest u hoe met het de uitwerking van alle ideeën gaat. Belangrijk om te weten is dat de CultuurCaravaan een doorlopend proces is. Er is dus geen einde zo lang inwoners zich in blijven zetten voor cultuur!

 • Muziekonderwijs: de insteek van deze werkgroep is om de MuziekImpuls voort te zetten op basisscholen ook nadat de subsidieregeling in 2021 stopt. Het doel is om MuziekImpuls op termijn ook uit te rollen naar het voortgezet onderwijs. Bijna alle scholen hebben al meegedaan aan MuziekImpuls. Nu deze landelijke regeling vervalt, wordt gezocht naar een vervolg. De wens is om een convenant te sluiten tussen verschillende partijen (o.a. scholen, gemeente, muziekverenigingen). Het gemeentelijk budget dat werd ingezet voor Muziekimpuls dient als een van de financieringsstromen. Bij een tijdelijke landelijke regeling kan 1/3 deel worden aangevraagd. Samen met het budget van de gemeente en een mogelijke bijdrage van de scholen zou een maximaal budget van € 99.000 beschikbaar kunnen komen. Het convenant bestaat uit een plan hoe Meer Muziek in de klas wordt vormgegeven. En daar mag men ja of nee op zeggen. Daarnaast wil de werkgroep bezig met het uitbreiden van de instrumentenbank en denkt de werkgroep mee met het project 75 jaar bevrijding. 
 • Kunst komt naar je toe: deze werkgroep onderzocht de mogelijkheden voor het creëren van één plek waar alle culturele informatie uit de gemeente op te vinden is. De werkgroep heeft ook de punten 'Website voor cultuur' (idee 11) en 'Marktplaats voor culturele benodigdheden' (idee 12) meegepakt. De werkgroep heeft onlangs besloten te stoppen. Dus we zijn nog op zoek naar enthousiastelingen.
 • Uitbreiding jeugdactiviteiten in de kernen: Stichting De Welle is bezig met het organiseren van culturele activiteiten in de kernen. Onlangs vond een mozaïk project plaats bij basisschool de Marliaantjes in Marle.
 • Cultuurpret met een klein budget: deze werkgroep wil cultuur voor iedereen toegankelijk maken. Ook voor inwoners die niet veel te besteden hebben. De werkgroep heeft in het afgelopen jaar veel bereikt. Zo hebben ze samen met verenigingen en organisaties 150 kaartjes beschikbaar gesteld en via verschillende instanties verspreid onder inwoners die niet veel te besteden hebben. Ook hebben zij muziekworkshops voor jong en oud georganiseerd in leegstaande panden in Nijverdal en zijn er via deze werkgroep gratis kaartjes beschikbaar gesteld voor inwoners met een klein budget voor de zangmiddagen die georganiseerd worden door Judith Konings in Enjoy in Nijverdal.
 • Samen vieren van 75 jaar vrijheid: dit idee wordt uitgewerkt door een al bestaande werkgroep. De werkgroep maakt verbinding met andere werkgroepen, zoals bijvoorbeeld 'Muziekonderwijs'. In totaal zijn er al meer dan 42 initiatieven ontstaan en het unieke is dat alle kernen meedoen!
 • Muziekstudio en oefenruimte bandjes: Stichting De Welle heeft een oefenruimte voor jongeren gecreëerd in het jongerencentrum Place-To-Be. Zo kunnen jongeren op een laagdrempelige manier ervaren hoe het is om muziek met elkaar te maken en eventueel een bandje te beginnen.
 • Bibliotheken met een sociale functie: ZINiN heeft met Breinreis een maatschappelijk betrokken programma neergezet, waarin zij workshops, lezingen en cursussen aanbiedt voor de sociale en mentale ontwikkeling van inwoners.
 • Kennisoverdracht Cultureel Erfgoed: een werkgroep is enthousiast gestart en kwam er al snel achter dat er al veel georganiseerd wordt op het gebied van cultureel erfgoed. Daarom heeft de werkgroep zich aangesloten bij een al bestaande klankbordgroep om er samen voor te zorgen dat cultureel erfgoed een belangrijke pijler wordt in het onderwijs. 
 • Inzet (dorps)budget: de verschillende dorpsbudgetten worden onder andere ingezet voor culturele activiteiten. Een aantal werkgroepen heeft inmiddels gebruik gemaakt van dit budget, zoals Cultuurpret met een klein budget en Mural Art.
 • Kunst in de openbare ruimte (Mural Art): Mural Art, oftewel een muurschildering, daar maakt de werkgroep zich hard voor. Een muur van het wijkgebouw van wijkvereniging De Blokken krijgt de primeur. Het idee achter de werkgroep 'Mural Art' is mensen samenbrengen. Mensen samen na te laten denken over wat er op de muur geschilderd moet worden. En deze mensen ook 'trots' te laten zijn op de plek van hun muurschildering. Tijdens Burendag op zaterdag 28 september wordt het eerste Mural Art project in de Blokken officieel onthuld!

Nieuwe ideeën 

We hebben ook nieuwe ideeën ontvangen en daar zijn enthousiastelingen mee aan de slag gegaan. Geweldig! 

 • Muziekworkshops: Via een bericht over de CultuurCaravaan in het Twents Volksblad van afgelopen voorjaar hebben we een nieuw idee ontvangen. Namelijk voor het aanbieden van muziekworkshop in leegstaande winkelpanden. De werkgroep 'Cultuurpret met een klein budget' heeft dit idee omarmd en heeft via een sponsor en een subsidieaanvraag bij het dorpsbudget gezorgd voor het waarmaken van deze geweldige workshops voor jong en oud.
 • Monument voor overleden kindjes op de begraafplaats aan de Meester Ponsteenlaan: Dit idee hebben we via Facebook ontvangen van één van onze inwoners. Door inzet van de Kunstfabriek in Nijverdal en twee ondernemers die zonder enige vorm van reclame willen meewerken wordt dit idee werkelijkheid. Het monument wordt tijdens Wereldlichtjesdag op zondag 8 december officieel onthuld.

Enthousiastelingen gezocht voor de volgende ideeën

Voor een aantal ideeën wordt nog naar een enthousiaste kartrekker gezocht! Ben jij die enthousiasteling? Stuur dan een e-mail naar cultuurcaravaan@hellendoorn.nl. 

 • Theater- en kunst (fiets) tochten langs alle kernen
 • Muziekkoepel in Nijverdal
 • Regelneven voor cultuurinitiatieven
 • Fysiek en digitaal podium voor amateurkunst 
 • Kunst komt naar je toe
 • Website voor cultuur
 • Marktplaats voor culturele benodigdheden