Cultuur nieuws

Status van de werkgroepen

Er zijn 16 concrete ideeën geprioriteerd. Met een aantal ideeën is een aantal inwoners enthousiast aan de slag gegaan. Hieronder leest u hoe met het de uitwerking van de ideeën gaat. 

 • Muziekonderwijs: de insteek van deze werkgroep is om de MuziekImpuls voort te zetten op basisscholen ook nadat de subsidieregeling in 2021 stopt. Het doel is om MuziekImpuls op termijn ook uit te rollen naar het voortgezet onderwijs. Op dit moment onderzoekt de werkgroep de mogelijkheid van een lokaal muziekconvenant. Daarnaast wil de werkgroep bezig met het uitbreiden van de instrumentenbank en denkt de werkgroep mee met het project 75 jaar bevrijding. 
 • Kunst komt naar je toe: deze werkgroep onderzoekt de mogelijkheid voor het creëren van één plek waar alle culturele informatie uit de gemeente op te vinden is. De werkgroep pakt ook de punten 'Website voor cultuur' (idee 11) en 'Marktplaats voor culturele benodigdheden' (idee 12) op. 
 • Uitbreiding jeugdactiviteiten in de kernen: Stichting De Welle is bezig met het organiseren van culturele activiteiten in de kernen. Onlangs vond een mozaïk project plaats bij basisschool de Marliaantjes in Marle.
 • Cultuurpret met een klein budget: deze werkgroep wil cultuur voor iedereen toegankelijk maken. Ook voor inwoners die niet veel te besteden hebben. De werkgroep heeft in het afgelopen jaar veel bereikt. Zo hebben ze samen met verenigingen en organisaties 150 kaartjes beschikbaar gesteld en via verschillende instanties verspreid onder inwoners die niet veel te besteden hebben.
 • Samen vieren van 75 jaar vrijheid: dit idee wordt uitgewerkt door een al bestaande werkgroep. Waar mogelijk legt de werkgroep verbindingen met andere werkgroepen, zoals bijvoorbeeld 'Muziekonderwijs'.
 • Muziekstudio en oefenruimte bandjes: Stichting De Welle creëert een oefenruimte voor jongeren in het jongerencentrum Place-To-Be. Zo kunnen jongeren op een laagdrempelige manier ervaren hoe het is om muziek met elkaar te maken en eventueel een bandje te beginnen.
 • Bibliotheken met een sociale functie: ZINiN heeft met Breinreis een maatschappelijk betrokken programma neergezet, waarin zij workshops, lezingen en cursussen aanbiedt voor de sociale en mentale ontwikkeling van inwoners.
 • Kennisoverdracht Cultureel Erfgoed: een werkgroep is enthousiast gestart en kwam er al snel achter dat er al veel georganiseerd wordt op het gebied van cultureel erfgoed. Daarom heeft de werkgroep zich aangesloten bij een al bestaande klankbordgroep om er samen voor te zorgen dat cultureel erfgoed een belangrijke pijler wordt in het onderwijs. 
 • Inzet (dorps)budget: de verschillende dorpsbudgetten worden onder andere ingezet voor culturele activiteiten. 
 • Kunst in de openbare ruimte (Mural Art): Mural Art, oftewel een muurschildering, daar maakt de werkgroep zich hard voor. Een muur van het wijkgebouw van wijkvereniging De Blokken krijgt de primeur. Het idee achter de muurschildering is mensen samen brengen. Mensen samen na te laten denken over wat er op de muur geschilderd moet worden. En deze mensen ook 'trots' te laten zijn op de plek van hun muurschildering. 

Nieuwe ideeën 

We hebben ook nieuwe ideeën ontvangen en daar zijn enthousiastelingen mee aan de slag gegaan. Geweldig! 

 • Muziekworkshops: Via een bericht over de CultuurCaravaan in het Twents Volksblad van afgelopen voorjaar hebben we een nieuw idee ontvangen. Namelijk voor het aanbieden van muziekworkshop in leegstaande winkelpanden. De werkgroep heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het dorpsbudget en deze is gehonoreerd.
 • Monument voor overleden kindjes op de begraafplaats aan de Meester Ponsteenlaan: Dit idee hebben we via Facebook ontvangen van één van onze inwoners. Door inzet van de Kunstfabriek in Nijverdal wordt dit idee werkelijkheid. De planning is dat het monument in oktober van 2019 geplaatst wordt. 

Enthousiastelingen gezocht voor de volgende ideeën

Voor een aantal ideeën wordt nog naar een enthousiaste kartrekker gezocht! Ben jij die enthousiasteling? Stuur dan een e-mail naar cultuurcaravaan@hellendoorn.nl. 

 • Theater- en kunst (fiets) tochten langs alle kernen
 • Muziekkoepel in Nijverdal
 • Regelneven voor cultuurinitiatieven
 • Fysiek en digitaal podium voor amateurkunst