Cultuur nieuws

Bekijk hier de nieuwsbrief januari 2018

De festivalweek beantwoordt aan verwachtingen!


Bekijk hier de nieuwsbrief december 2017

Hierin vindt u een overzicht van de gebeurtenissen sinds begin september tot en met een vooruitblik op het cultuurfestival in januari.


Festivalweek - de Smidse Nijverdal

In de week van 15 t/m 20 januari 2018 sluiten we de CultuurCaravaan van 2017 af met presentaties van ideeën en diverse culturele thema’s. Het programma is door cultuurverbinders en door culturele organisaties ingevuld! De toegang voor alle activiteiten is gratis. 

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Woensdagmiddag 17 januari 15.00 - 17.00 uur: Kareltje de Kok ideeënshow voor kinderen.  
 • Vrijdagavond 19 januari 19.30 uur: CultuurMarkt waarop iedereen van harte welkom is om contact met elkaar te leggen, ideeën te koppelen, suggesties uit te wisselen en elkaar verder te helpen.
 • Vrijdagavond 19 januari  20.30 uur: de Johan Kampman IdeeënShow waarin inwoners hun ideeën presenteren, samen met Cultuurburgemeester Johan Kampman. Er zijn diverse optredens en sketches.
 • Zaterdagmiddag 20 januari 15.00 – 18.30 uur: de grote beslisronde waarin ruim 100 inwoners de ideeën die de afgelopen maanden zijn opgehaald en geclusterd gaan prioriteren. De uitkomst daarvan bepaalt de Cultuurvisie en vormt de basis voor concrete invulling in 2018 en verder. Deze beslisronde is vanzelfsprekend openbaar, maar publiek mag niet meepraten.
 • Zaterdagavond 20 januari, 20.30 uur: Muzikale avond met uiteenlopende lokale bands.


16/10 - Tourschema CultuurCaravaan

De CultuurCaravaan rijdt rond in de gemeente Hellendoorn. Kom vrijblijvend langs, praat mee, geef je mening, lanceer je ideeën of word zelf actief voor de cultuur(visie) van, voor en door de inwoners van Hellendoorn.

Je vindt de CultuurCaravaan op de onderstaande plaatsen en tijden.


18/9 - Samen cultuur bepalen: de eerste oogst is binnen

Op 14 september, tijdens de aftrap van de CultuurCaravaan werd niet alleen de cultuurburgemeester van Hellendoorn geïnstalleerd. Er kwamen ook zo’n 75 inwoners bij elkaar in het ZINiN Theater om met elkaar te brainstormen over wat ze waarderen in het huidige cultuuraanbod en wat ze graag zouden willen met betrekking tot cultuur in de gemeente Hellendoorn. Drie vragen vormden het uitgangspunt voor een podiumdiscussie/ brainstormsessie.

 1. Naar welke culturele activiteit in de gemeente Hellendoorn heb je heimwee?
 2. Van welke culturele activiteit/voorziening in de gemeente Hellendoorn word jij blij en wil je behouden?
 3. Welke ideeën heb jij voor cultuur in de gemeente Hellendoorn?

De samenvatting van de levendig verlopen sessie leverde onderstaand rijk geschakeerd beeld op:

 • Wat we in ieder geval willen behouden zijn Het ZINiN Theater, het openluchttheater en het straattheater, net als de bibliotheek, het  Zunnewendefestival, Eigen Oogst, het memory-museum en de bestaande culturele verenigingen.
 • Heimwee is er naar een muziektent of -koepel in een park.
 • Graag willen we jongeren meer en eerder met cultuur in aanraking brengen.
 • Er is behoefte aan (podium)ruimte voor amateurkunst, bandjes en exposities.
 • Een evenement waarbij professionele en amateurkunstenaars elkaar ontmoeten en samenwerken zou prachtig zijn.
 • Ook minima moeten deel kunnen nemen aan culturele activiteiten; ‘Cultuurpret voor een klein budget’.
 • Culturele activiteiten zouden gemakkelijk georganiseerd moeten kunnen worden, zonder lastige regelgeving.
 • Door onderlinge verbinding en vroegtijdig kenbaar maken van culturele activiteiten moeten organisaties en verenigingen in Hellendoorn efficiënter gebruik gaan maken van vrijwilligers, ruimten en andere faciliteiten.
 • Heimwee is er ook naar het kleinschalige ‘oude’ Nijverdal. Bestaande panden zouden moeten worden behouden en benut voor culturele activiteiten.

Er is uiteraard nog veel meer aan de orde geweest. In beeld ziet dat er als volgt uit: 

En deze lijst vormt nog maar de aftrap van de inventarisatie die uiteindelijk moet leiden tot de cultuurvisie die echt van ons allemaal is. Kom daarom naar de CultuurCaravaan of reageer via deze website om ook jouw ideeën en wensen kenbaar te maken, mee te denken en mee te beslissen over het cultuuraanbod in de gemeente Hellendoorn.


14/9 - Johan Kampman is CultuurBurgemeester van de gemeente Hellendoorn!

Cultuurwethouder Anja van den Dolder heeft Johan Kampman afgelopen donderdag 14 september geïnstalleerd  als CultuurBurgemeester van de gemeente Hellendoorn.  De komende maanden is Kampman het boegbeeld van de CultuurCaravaan, die door Hellendoorn trekt om inwoners de nieuwe cultuurvisie  te laten opstellen.

Johan Kampman werd geïnstalleerd tijdens de grote aftrap van de CultuurCaravaan, in het ZINiN-theater. Ter onderstreping van zijn functie, hing wethouder Van den Dolder hem een keten om, speciaal voor de gelegenheid gemaakt door medewerkers van Hebbedingen, de cadeauwinkel van de Twentse Zorgcentra.

‘Van de bank af’
Een van de belangrijkste doelen van Johan Kampman als CultuurBurgemeester  is mensen, en dan met name jongeren, “van de bank af te krijgen”. Ook  vindt hij belangrijk  jongeren een  platform te bieden voor hun initiatieven en wensen.   Tijdens de CultuurCaravaan zal Kampman zich geregeld laten zien en horen.  Op deze eerste bijeenkomst van de CultuuurCaravaan gingen tentallen inwoners van de gemeente met elkaar in gesprek over cultuur. Dat resulteerde in bijna evenveel ideeën, die de komende tijd verder worden besproken.