Archief

September 2018: Cultuurcaravaan genomineerd voor de Galjaardprijs

Wauw! We hebben geweldig nieuws! De Cultuurcaravaan is genomineerd voor de Galjaardprijs. De Galjaardprijs wordt elk jaar door Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals, uitgereikt aan het beste communicatie project of activiteit in het publieke domein. Van de 55 inzendingen is door de Galjaardcommissie en regiojury's gekozen voor 24 nominaties, waaronder dus ook de Cultuurcaravaan. Deze nominaties zijn op basis van inspiratie, innovatie en impact uitgekozen. De nominaties worden nu voorgelegd aan een vakjury en zij bepalen half september welke (maximaal) 5 projecten zij selecteren uit de lijst van de 24 nominaties. De finalisten worden vervolgens uitgenodigd voor een interview met de juryleden en mogen zich daarnaast presenteren op de nationale praktijkdag voor Publieke Communicatie op 1 november. We zijn ontzettend blij met deze nominatie. Nu hopen op een heel mooi vervolg. We houden jullie op de hoogte!

De Galjaarddag waar de Galjaardprijs aan gekoppeld is, is een jarenlange traditie binnen Logeion. De dag is vernoemd naar Chiel Galjaard, een van de oprichters van de Vereniging voor Overheidscommunicatie (VVO), een voorloper van Logeion. Galjaard was hoofd Voorlichting van de gemeente Den Haag en vooral opleider. Met de Galjaarddag wordt zijn inzet voor het vak levend in de vorm van een jaarlijkse prijs en een lezing over ontwikkelingen die relevant zijn voor het communicatievak.


September 2018: Status van de werkgroepen

Er zijn 16 concrete ideeën geprioriteerd. Met een aantal ideeën is een aantal inwoners enthousiast aan de slag gegaan: Hieronder lees je hoe ver ze zijn. 

 • Muziekonderwijs: de insteek van deze werkgroep is om de MuziekImpuls voort te zetten op basisscholen ook nadat de subsidieregeling in 2021 stopt. Het doel is om MuziekImpuls op termijn ook uit te rollen naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast wil de werkgroep bezig met het uitbreiden van de instrumentenbank en denkt de werkgroep mee met het project 75 jaar bevrijding. 
 • Kunst komt naar je toe: deze werkgroep is in gesprek over een website voor cultuur voor de gemeente Hellendoorn in samenwerking met ZINiN. De werkgroep pakt ook de punten 'Website voor cultuur' (idee 11) en 'Marktplaats voor culturele benodigdheden' (idee 12) op. 
 • Uitbreiding jeugdactiviteiten in de kernen: vanuit Stichting de Welle wordt dit idee verder uitgewerkt. 
 • Cultuurpret met een klein budget: deze werkgroep wil cultuur voor iedereen toegankelijk maken. Ook voor inwoners die niet veel te besteden hebben. De werkgroep is bezig met het opzetten van 'Cultuurpakkers'. Kortingskaartjes en/of gratis tickets voor culturele activiteiten voor inwoners met een inkomen van maximaal 130-140% van het bijstandsniveau. 
 • Samen vieren van 75 jaar vrijheid: dit idee wordt uitgewerkt door een al bestaande werkgroep. Waar mogelijk legt de werkgroep verbindingen met andere werkgroepen, zoals bijvoorbeeld 'Muziekonderwijs'.
 • Muziekstudio en oefenruimte bandjes: Stichting de Welle wil een oefenruimte creëren bij het jongerencentrum Place-to-Be. 
 • Kunst in de openbare ruimte: de werkgroep is op zoek naar kunstenaars en een geschikte locatie voor het aanbrengen van Mural Art. 
 • Kennisoverdracht van cultureel erfgoed.

Voor een aantal ideeën worden nog enthousiastelingen gezocht:

 • Theater en kunst (fiets)tocht langs alle kernen
 • Bibliotheken met sociale functie
 • Muziekkoepel in Nijverdal
 • Regelneven voor cultuurinitiatieven
 • Inzet (dorps)budget ten behoeve van cultuur
 • Fysiek en digitaal podium voor amateurkunst

Haak aan! Wil jij je aanmelden om mee te denken over één of meer van de ideeën. Dan horen we graag van jou! Je kunt een e-mail sturen naar cultuurcaravaan@hellendoorn.nl. Vanuit de gemeente ondersteunen en faciliteren we alle ideeën. Dus wees zeker niet huiverig als je graag wilt starten met een idee dat nog geen enthousiastelingen om zich heen heeft verzameld.


Juni 2018: Cultuurcaravan aanwezig op de Sport- en Cultuurmarkt

Wauw! We kunnen terugkijken op een geslaagde deelname aan de Sport- en Cultuurmarkt. Wat hebben we veel inwoners kunnen spreken over cultuur! Initiatiefneemster Dorine de Roo heeft inwoners aangehaakt bij het idee ‘Cultuurpret met een klein budget’ en we hebben een aantal namen ontvangen voor het cultuurburgemeesterschap. 


Januari 2018: Festivalweek beantwoordt aan verwachtingen!

De festivalweek in de Smidse ligt inmiddels achter ons. En die week mocht er zijn. De kindermiddag met Kareltje op 17 januari was een vrolijke boel en resulteerde in een schat aan ideeën die, eerlijk is eerlijk, niet allemaal naadloos onder cultuur te scharen vielen. Maar inspirerend waren ze wel. En dus hingen ze op posters aan de wand tijdens de Cultuurmarkt en de Johan Kampman Ideeënshow. Lees meer op Route naar Cultuurvisie.


December 2017: Tal van nieuwe ideeën binnen!

In de afgelopen maanden zijn via de CultuurCaravaan tal van ideeën op gehaald uit alle hoeken en gaten van de samenleving. Die zijn door inwoners en deskundigen uitgewerkt, gebundeld en gecategoriseerd.

Nu gaan we naar de beslisronde. Die vindt plaats op zaterdagmiddag 20 januari in de Smidse in Nijverdal. Daar omheen hebben we de festivalweek geprogrammeerd met verschillende culturele activiteiten voor uiteenlopende doelgroepen. Die week mag u/jij niet missen. Meer informatie hierover vind u op Cultuurnieuws.


Oktober 2017: Meld je aan voor de werksessies in november!

Veel mensen hebben mooie ideeën ingebracht voor de Cultuurvisie. Dankjewel daarvoor! 

Die ideeën willen we samen met jullie uitwerken in twee sessies. Op 21 en 27 november van 19.30 tot 21.30 uur in het Huis Voor Cultuur en Bestuur.

Helaas blijken niet alle e-mailadressen van de ideeënleveranciers te kloppen. Daarom ook via deze weg de oproep je alsnog te melden om ook jouw idee verder uit te werken op weg naar de grote beslisronde in de festivalweek in januari.

Mail naar cultuurcaravaan@hellendoorn.nl  en meld je aan voor de werksessie op 21 of 27 november.


Augustus 2017: Inwoners van de Gemeente Hellendoorn mogen de cultuurvisie meebepalen!

Daarom trekt vanaf 14 september de CultuurCaravaan rond. Haak jij aan? Om ons te vertellen of te laten zien wat voor jou belangrijk is als het gaat over cultuur:

 •  Is cultuur iets waar je naar luistert of kijkt?
 •  Is cultuur iets wat je ondergaat of voelt?
 •  Is cultuur iets wat je zelf doet, maakt of beleeft?
 •  Zijn klompendansen en carbidschieten cultuur?
 •  Wat doe jij in de bieb?
 •  Zit er genoeg muziek in Hellendoorn?
 •  Wat wens jij nog voor jouw buurt of dorp?

September 2017: Samen cultuur bepalen: de eerste oogst is binnen

Op 14 september, tijdens de aftrap van de CultuurCaravaan, werd niet alleen de CultuurBurgemeester van Hellendoorn geïnstalleerd. Er kwamen ook zo’n 75 inwoners bij elkaar in het ZINiN Theater om met elkaar te brainstormen.


September 2017: Johan Kampman als CultuurBurgemeester

Cultuurwethouder Anja van den Dolder heeft Johan Kampman afgelopen donderdag 14 september geïnstalleerd als CultuurBurgemeester van de gemeente Hellendoorn. 

Bekijk ook de reportage van RTV-Oost.